Bc. Simona Trembecká

Diplomová práce

National poverty thresholds for families in the global perspective

National poverty thresholds for families in the global perspective
Anotace:
Znižovanie chudoby je cieľom a pravidelnou témou diskusií mnohých medzinárodných organizácií. Život v chudobe bráni ľuďom napĺňať ich základné potreby a ukracuje ich o príležitosti na osobný rozvoj. Deťom žijúcim v chudobe nie sú poskytnuté rovnaké podmienky a príležitosti ako im rovesníkom či už v rámci zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, oblečenia, jedla, voľného času alebo vzťahov. Definície …více
Abstract:
Poverty reduction is a goal and a regular issue in the discussions of many international organisations. A life in poverty deprives people of their basic needs and the opportunities for self-development. Children living in poverty are not given the same conditions and opportunities as their peers in terms of healthcare, education, clothing, food, free time and relationships. Poverty definitions determine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa