Bc. Deborah Beckerová

Bakalářská práce

Humorální imunita včel

Humoral immunity of honeybees
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o humorálních složkách včelího imunitního systému, tedy mechanismech spoléhajících na látky přenosné v hemolymfě, a její spolupráci s buněčnou a sociální imunitou. Humorální imunita tvoří důležitou část včelí imunity a to hlavně u starších jedinců, kteří jsou v porovnání s mladšími vystavováni většímu množství potenciálních patogenů a kteří se nemohou spolehnout na buněčnou …více
Abstract:
The focus of this thesis is the many components of humoral immunity of honey bees and its cooperation with cellular immunity and social immunity. Humoral immunity is mediated through various substances carried in the hemolymph, such as proteins and enzymes. It is particularly important for older individuals, as they encounter more potential pathogens compared to younger members of the colony and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta