Jana VRBOVÁ

Bakalářská práce

Výuka anglického jazyka dětí předškolního věku vycházející z koncepce Helen Doron

Teaching of English language for preschool children based on concept Helen Doron
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze a porovnání efektivity výuky anglického jazyka metodou Helen Doron s překladovou metodou. V teoretické části se věnujeme vývoji předškolního dítěte, problematice výuky cizího jazyka v předškolním věku a představujeme metodu výuky dětí vytvořenou Helen Doron. Praktickou část jsme rozdělili na dvě části. V první pomocí kvantitativního výzkumu zjišťujeme, zda je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis and comparison of the effectiveness of teaching English by the Helen Doron method with the translation method. In the theoretical part, we are focusing on the development of preschool children, the problem of foreign language teaching at preschool age and the method of teaching children created by Helen Doron. We have divided the practical part into two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBOVÁ, Jana. Výuka anglického jazyka dětí předškolního věku vycházející z koncepce Helen Doron. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta