JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.

Disertační práce

Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti

The principle of technological neutrality in cyber security
Anotace:
Technologická neutralita je v odborné literatuře často popisována jako výchozí princip pro jakoukoli regulaci technologického vývoje a souvisejících společenských dopadů. Disertační práce se zabývá technologickou neutralitou v kontextu technologického vývoje souvisejícího se zvyšujícím se zájmem o problematiku kybernetické bezpečnosti. Na základě analýzy existující literatury konstatuje, že technologická …více
Abstract:
Within legal scholarship technology neutrality is often presented as a default principle for any regulation concerned with technological development and associated social impacts. This dissertation focuses on technology neutrality within technological development associated with growing interest in cyber security. The dissertation concludes that technology neutrality does not exist as a regulatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta