Bc. Raman Holdberh

Diplomová práce

Testování webové aplikace

Web application testing
Anotace:
Vývoj webových aplikací a jejich testování jsou neoddělitelné aktivity, a právě oblasti testování webových aplikací se věnuje tato diplomová práce. Cílem práce je navrhnout metodiku testování webové aplikace včetně strategie a plánu kvality. Jako podklad pro navrhovanou metodiku je použita metodika agilního vývoje SCRUM. Teoretická část je věnovaná především základnímu popisu testování. Čtenář se seznámí …více
Abstract:
Web application development and testing activities are inseparable activities and this master thesis is dedicated to testing of web applications. The goal of this thesis is to propose a methodology of web application testing including test strategy and a quality plan. Proposed methodology is based on agile development method called SCRUM. The theoretical part of this the thesis is mainly devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní