Kristýna Bartošková

Bakalářská práce

Motivational strategies of teachers in ELT on the first level of primary school

Motivational strategies of teachers in ELT on the first level of primary school
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at motivational strategies of teachers in ELT on the first level of primary school. The fundamental terms like young learner, motivation and motivational strategies are defined. Eighteen motivational strategies were selected for the research investigation based on the ''Process Model of L2 Motivation''. Those found out to be used by teachers in their English lessons are …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá motivačními strategiemi učitelů v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. V práci jsou definovány základní pojmy jako žák mladšího školního věku, motivace a motivační strategie. Pro výzkumnou část bylo vybráno osmnáct motivačních strategií na základě "Process Model of L2 Motivation". Vypozorované motivační strategie používané učiteli v hodinách angličtiny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošková, Kristýna. Motivational strategies of teachers in ELT on the first level of primary school. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická