Pavlína Kačerová

Bakalářská práce

Spotřebitelské preference na trhu kávy

Consumer Preferences in the Coffee Market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nákupními zvyklostmi spotřebitelů na trhu kávy v České republice. Cílem práce je identifikovat situaci na trhu kávy a objasnit rysy a chování českého spotřebitele. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá trhem kávy ve světovém měřítku, druhá část se zaměřuje na trh tuzemský. Ve třetí části analyzuji výsledky vlastního výzkumu, který probíhal formou dotazníkového …více
Abstract:
This thesis deals with the buying habits of consumers in the coffee market in the Czech Republic. The aim of the thesis is to identify the market situation and describe the specifics of consumer behavior in the coffee market. The thesis is divided into three parts. The first part is dealing with the world coffee market, the second one is focused on the Czech market. In the third part I analyse results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56210