Martin Krajovský

Bakalářská práce

Transformace NNO v ČR – Český rybářský svaz

Transformation of NGOs in the Czech Republic - Czech Fisheries Union
Anotace:
Spolková činnost má na území našeho státu velmi dlouhou tradici. Velký rozmach lze u těchto dobrovolných aktivit sledovat v druhé polovině 19. století a v období od vzniku Československa do zahájení 2. světové války. Totalitní režimy spolkům vůbec nepřály, a tak se předpokládal jejich výrazný rozvoj po politických změnách v roce 1989. I když předpokládaný mimořádný rozvoj spolků na venkově nenastal …více
Abstract:
Association activity has a very long tradition in our country. A great boom can be observed in these voluntary activities in the second half of the 19th century and in the period between the establishment of Czechoslovakia and the beginning of World War II. Totalitarian regimes did not wish to associations at all, and so their significant development after political changes in 1989 was assumed. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní