Bc. Kateřina HAŠOVÁ

Diplomová práce

Horečka v intenzivní péči

Fever in intensive care
Anotace:
Úvod Horečka je u kriticky nemocných pacientů známka základního problému, který je třeba objevit a vhodně řešit. Horečka je definována jako teplota jádra >38,3 °C. Horečka je obvykle léčena zpočátku antipyretiky, když je odpověď organismu na léky omezená, nebo pokud je nezbytné snížit teplotu pacienta rychle, používá se zevní chlazení. Metodika Data získávala autorka z dokumentace pacientů a zaznamenávala …více
Abstract:
Introduction Fever is for critically ill pacients sign of a basic problem that needs to be discovered and cured properly. Fever is defined as a core temperature higher than 38,3 °C. Fever is usually cured with antipyretics at first, if the response to medicaments is limited or we need to lower pacient?s temperature quickly we use external cooling. Method Data are collected from documentation of pacienst …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Andrea Vilímková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAŠOVÁ, Kateřina. Horečka v intenzivní péči. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma