Mgr. Barbora Gloserová

Diplomová práce

Význam myslivosti při utváření vztahu dětí k přírodě

The importance of gamekeeping in shaping children's relationship to nature
Anotace:
Diplomová práce „Význam myslivosti při utváření vztahu dětí k přírodě“ se zabývá vytvářením vztahů dětí k přírodě za pomoci zvoleného prostředku, kterým je v tomto případě myslivost. V teoretické části řešíme budování vztahů dětí k přírodě v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání za pomoci možností, které poskytuje myslivost. Praktická část zahrnuje výzkum, který se týká orientace …více
Abstract:
This thesis deals with using gamekeeping like instrument to create children's relationship to nature. The theoretical part of thesis handles building children's relationship to nature and opportunities that are provided by gamekeeping. The practical part includes research of children's knowledge about gamekeeping and nature, frameworks and examples of possible actions that can be used by primary school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta