Bc. Jolana Holakovská

Diplomová práce

Oceňování podniku - Komparace hodnoty konkurenčních firem

Business Valuation - Comparison of Business Value of Rivals Firms
Anotace:
Anotace Příjmení a jméno:Holakovská Jolana Název : Oceňování podniku - Komparace hodnoty konkurenčních firem Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Heřman, CSc. Katedra:Finančnictví a ekonomických disciplín Ak. Rok:2012/2013 Počet stran:83 Počet příloh:12 (72stran) Počet titulů použité literatury: 17 Počet pramenů:35 Diplomová práce se v teoretické části zabývá definicemi a postupem při oceňování podniku. Použití …více
Abstract:
Annotation Surname and first name: Holakovská Jolana Title: Business Valuation - Comparison of BusinessValue of Rival Firms Supervisor:Doc. Ing. Jan Heřman, CSc. Department:Finance and professional disciplines Academic year:2012/2013 Number of pages:84 Number of appendices:12 (72 pages) Number of titles of used literature: 17 Number of sources:35 The thesis in theoretical part deals with the definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Horová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS