Theses 

Prezentácia študijného odboru teorie interaktivních médií na sociálnych sieťach – Bc. Mária Izakovičová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Bc. Mária Izakovičová

Bachelor's thesis

Prezentácia študijného odboru teorie interaktivních médií na sociálnych sieťach

Promoting the Study of Theory of Interactive Media on Social Networks

Abstract: The thesis Promoting the Study of Theory of Interactive Media on Social Networks deals with problem of promotion of an academic field on Facebook and Twitter by creating the draft of promotion plan and analysis of the implementation of the plan. My thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part includes analysis of listed social media, promotion of academic institutions and publishing on social media, drawing on information contained in the studies Optimization of the university promotion plan and Implementation of Communication in Social Media by Promoting Studies at Higher Education Institutions. It describes the selection of target groups, appropriate content, visual of Facebook page and Twitter account of the institution. The practical part includes proposal of promotion plan on social media such as Facebook and Twitter and analysis of promotion realized in the observed period according theories listed in theoretical part of theses. The conclusion of my theses is the complete characteristics of the promotion of academic institution with the proposal of promotion plan and analysis of realized promotion.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá plánom prezentácie študijného odboru Teorie interaktivních médií na sociálnych sieťach Facebook a Twitter, vytvorením návrhu na plán prezentácie a analýzou realizovaného plánu. V teoretickej časti práce je prehľad problematiky propagácie vysokoškolských odborov na sociálnych sieťach. Realizácie koncepcie propagácie odboru Teorie interaktivních médií sa realizuje v praktickej časti práce. Popisuje tu vytypovanie cieľových skupín, vhodného obsahu a vytvorením samostatných profilov na Facebooku a Twitteri, ich vizuálnu a obsahovú koncepciu aj spôsob fungovania prispievateľov. Na tvorbu návrhu sú využité štúdie OPTIMIZATION OF THE UNIVERSITY PROMOTION PLAN a Implementation of Communication in Social Media by Promoting Studies at Higher Education Institutions, ktoré sa zaoberajú propagáciu univerzít. Poznatky z týchto štúdií sú aplikované na vytvorenie návrhu na propagáciu odboru na sociálnych sieťach a spojené so zásadami spravovania oficiálnych stránok na sociálnych sieťach s prihliadnutím na špecifikáciu študijného odboru TIM ako umenovedného odboru. Cieľom prezentácie je s pomocou vhodne zvoleného obsahu upovedomenie žiakov stredných škol o existencii takejto možnosti štúdia. Prezentácia je sledovaná 3 mesiace, od bodu vytvorenia oficiálnych profilov študijného odboru na sociálnych sieťach. Hodnotenými kritériami v následnej analýze je počet “like” stránky, úspech príspevkov, aktívne zapájanie sa nových členov stránky, teda potencionálnych študentov do diania na stránke, zvýšenie záujmu o daný študijný odbor.

Keywords: prezentácia, Teorie interaktivních médií, sociálne siete, Facebook, Twitter

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Reader: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 01:04, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz