Theses 

Evaluace zavádění podpory technického vzdělávání na ZŠ – Mgr. Jiří Veselý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jiří Veselý

Diplomová práce

Evaluace zavádění podpory technického vzdělávání na ZŠ

Evaluation of realising technical education support at basic school

Anotace: V diplomové práci s názvem „Evaluace zavádění podpory technického vzdělávání na základních školách“ byl sledován primární cíl, a to přiblížit proces evaluace. Proces Evaluace, který se odehrává v prostředí konceptu podpory technického vzdělávání. Práce je rozčleněna na dvě vzájemně se doplňující části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se pokouší nastínit evaluaci z pohledu současného stavu poznání. V empirické části se pak práce snaží získat a přiblížit hodnocení vstupního školení a dosud realizované fáze podpory technického vzdělávání v rámci dvou vybraných základních škol.

Abstract: This diploma thesis, called „Evaluation of realising technical education support at basic school“, was based on principal aim, to describe a process of evaluation. Process of evaluation which takes place in a context of conception of technical education support at basic schools. This thesis is composed of two interconnected parts, theoretical and empirical. The theoretical part attempts to outline evaluation from current knowledge level. The empirical part attempts to gain and to describe pedagogical workers´ evaluation of preliminary training and evaluation of realised phase of technical education support at two basic schools.

Klíčová slova: Proces evaluace, Kirkpatrickův model evaluace, koncept podpory technického vzdělávání, školení pedagogických pracovníků Process of evaluation, Kirkpatrick´s model of evaluation, conception of technical education support, training of pedagogical workers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz