Ing. Vanda Grenarová

Diplomová práce

Nové přístupy k aplikaci gender managementu ve vztahu k ženám

GRENAROVÁ, Vanda. New approaches in gender management application in relation with women
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu přístupů k gender managementu vevybrané organizace. Literární rešerše poskytuje ucelený pohled na problematikugender managementu, genderové rovnosti a aktuálních přístupů v oblasti gendermanagementu. Výsledky diplomové práci se vztahují na organizaci, ale i na společnost. Návrhy pro organizaci jsou především zaměřeny na zlepšení stavu počtu zaměstnaných žen na …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on analysis of approaches to the gender management within chosen company. The theoretical part provides complex literatureoverview on issues such as gender management, gender equality as well as currentapproaches in gender management. Furthermore, the research results are focusedon the company as well as on society. Recommendations for the company aremostly focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
  • Oponent: Hana Stojanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta