Ing. Vanda Grenarová

Master's thesis

Nové přístupy k aplikaci gender managementu ve vztahu k ženám

GRENAROVÁ, Vanda. New approaches in gender management application in relation with women
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu přístupů k gender managementu vevybrané organizace. Literární rešerše poskytuje ucelený pohled na problematikugender managementu, genderové rovnosti a aktuálních přístupů v oblasti gendermanagementu. Výsledky diplomové práci se vztahují na organizaci, ale i na společnost. Návrhy pro organizaci jsou především zaměřeny na zlepšení stavu počtu zaměstnaných žen na …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on analysis of approaches to the gender management within chosen company. The theoretical part provides complex literatureoverview on issues such as gender management, gender equality as well as currentapproaches in gender management. Furthermore, the research results are focusedon the company as well as on society. Recommendations for the company aremostly focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
  • Reader: Hana Stojanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta