Theses 

Modlitba breviáře ve společenství mládeže – Vlastimil ČECH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teologie / Teologické nauky

Vlastimil ČECH

Bakalářská práce

Modlitba breviáře ve společenství mládeže

Modlitba breviáře ve společenství mládeže ve farnostech Brno Petrov a Bučovice

Prayer breviary in the youth groups

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou modlitby breviáře u mladých lidí. Shrnuje základní poznatky o denní modlitbě církve a problematiku společenství mladých. Stěžejní část práce je věnována zjišťování, jak mladí lidé ze dvou farností vnímají denní modlitbu církve a jaký k ní mají vztah. S pravidelnou modlitbou breviáře se u mladých lidí zvyšují pozitivní účinky modlitby, mladí prohlubují svůj vztah k Bohu a církvi, daří se jim bojovat se zlem a pozitivně ovlivňovat svoje okolí.

Abstract: The bachelor thesis deals with the Breviary prayer for young people. Summarizes basic knowledge about the daily prayer of the Church and community youth issues. The main part is devoted to identifying how young people perceive in the two parishes daily prayer of the Church and how they relate to her. With regular prayer of the Breviary in young people increase the positive effects of prayer, young people deepen their relationship with God and the church, manage to fight evil and positively influence their surroundings.

Klíčová slova: breviář, společenství mládeže, modlitba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThLic. PhDr. Jaroslav Filka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ČECH, Vlastimil. Modlitba breviáře ve společenství mládeže. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz