Marek Svoboda

Bakalářská práce

Přeprava a způsob ochrany nebezpečných látek v silniční dopravě a jejich vliv na životní prostředí

Transport and Manner of Protection Dangerous Substance in Road Transport and Their Impact on the Living Environment
Anotace:
Má bakalářská práce řeší, jakými možnými způsoby je možné minimalizovat riziko při přepravě nebezpečných látek působící na životní prostředí. Zvolený problém jsem řešil na základě výsledků pomocí metod what if a swot analýzy. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že největší problém je opora v zákoně, která by lépe upravovala podmínky přepravy. Hlavním výsledkem této práce jsou návrhy na zlepšení přístupu …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the means of minimizing the risks of transportation of biohazard substances. In my thesis I propose solutions based on "what if" and SWOT analysing methods. During the research, I found out that the main problem is in the legislative as it does not deal with transport conditions sufficiently. The main outcomes of my bachelor's thesis are: a) suggestions for improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Marek. Přeprava a způsob ochrany nebezpečných látek v silniční dopravě a jejich vliv na životní prostředí. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik