Klára NĚMEČKOVÁ

Diplomová práce

Didaktické hry ve vyučování Čj pro cizince (2.ročník) Didactic games in the education process of foreigners (2nd class)

Didactic games in the education process of foreigners (2nd class)
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo sestavit vhodný soubor didaktických her pro žáky-cizince v rámci předmětu český jazyk a ověřit jejich využitelnost v praxi. Do teoretické části byl zahrnut výklad - základních pojmů, které se vztahují k dané problematice. Pozornost byla věnována zejména hře, která byla charakterizována ? podle různých vývojových období a podle nich také klasifikována. V další části práce …více
Abstract:
The aim of my thesis was a compiling of a suitable aggregate of didactical games for foreign pupils living in the Czech Republic, within the Czech language, and verifies its usability in practice. My theoretic part is about basic concepts, which are related to this issue. An attention was paid particularly to the game, which was characterized by different developmental periods and was classified also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEČKOVÁ, Klára. Didaktické hry ve vyučování Čj pro cizince (2.ročník) Didactic games in the education process of foreigners (2nd class). Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 1.st. ZŠ + 6 specializací