David DOSTÁL

Bakalářská práce

Ošetření zlomenin dlouhých kostí a pánevního kruhu v přednemocniční neodkladné péči.

Treatment of fractures of long bones and pelvic ring in the prehospital emergency care.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zlomenin dlouhých kostí a pánve s důrazem na poskytování přednemocniční neodkladné péče. V teoretické části je čtenář seznámen s informacemi o kostech v obecné rovině. Jsou v ní shrnuty stavba a funkce kosti a její regenerace, specifika dětského skeletu, popis kostry horních a dolních končetin, informace o zlomeninách, jejich symptomatologie, diagnostika, klasifikace …více
Abstract:
The bachelor thesis primarily deals with fractures of long bones and pelvis with emphasis on the provision of prehospital emergency care. In the theoretical part the reader is familiar with the information about the bones in general. It summarizes the structure and function of bone and its regeneration, the specifics of children's skeletal description of the skeleton of the upper and lower extremities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Michal Mareček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, David. Ošetření zlomenin dlouhých kostí a pánevního kruhu v přednemocniční neodkladné péči.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/