Svetlana Sudarikova

Master's thesis

Implementation of API testing solution using Amazon Web Services

Implementation of API testing solution using Amazon Web Services
Abstract:
API (application programming interface) je v současné době široce používanou softwarovou architektonickou komponentou. To je částečně způsobeno rostoucí popularitou architektur orientovaných na služby (SOA, service-oriented architecture) a architekturou mikro služeb (microservices), Internet věcí (Internet-of-Things) a řadou dalších trendů vývoje softwaru. V daném kontextu je testování API důležitou …more
Abstract:
Application programming interface (API) is nowadays a widely used software architectural component. This is partially caused by the growing popularity of service-oriented (SOA) and microservices architectures, Internet of Things (IoT) devices and a number of other software development trends. This makes API testing a crucial part of integration testing for a considerable amount of applications and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2020
  • Supervisor: Jan Kučera
  • Reader: Michal Doležel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78641