Bc. Jaromír Franta

Bachelor's thesis

Pravda za cenu obětí: hybridní povaha klasického filmu Nepohodlný

The truth at the cost of victims: hybrid form of classical film The Constant Gardener
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je neoformalistická analýza filmu Nepohodlný, který natočil brazilský režisér Fernando Meirelles. Narativní a stylistický subsystém ve filmu podle mě spojuje princip, odvozený od motivací a cílů hlavních postav. Tímto principem je „touha po pravdě“. Princip se pak vyjevuje skrze modifikaci klasického vyprávění a stylu.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is neoformalist analysis of ''The Constant Gardener'' film. In this movie is narrative and stylistic subsystem connected through principle, which is derived from motivations and goals of main protagonists. This principle is „desire for thruth“. It is displayed through modification of classical narration and style.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Trnka
  • Reader: Mgr. Michal Večeřa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta