Bc. Jaromír Franta

Bakalářská práce

Pravda za cenu obětí: hybridní povaha klasického filmu Nepohodlný

The truth at the cost of victims: hybrid form of classical film The Constant Gardener
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je neoformalistická analýza filmu Nepohodlný, který natočil brazilský režisér Fernando Meirelles. Narativní a stylistický subsystém ve filmu podle mě spojuje princip, odvozený od motivací a cílů hlavních postav. Tímto principem je „touha po pravdě“. Princip se pak vyjevuje skrze modifikaci klasického vyprávění a stylu.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is neoformalist analysis of ''The Constant Gardener'' film. In this movie is narrative and stylistic subsystem connected through principle, which is derived from motivations and goals of main protagonists. This principle is „desire for thruth“. It is displayed through modification of classical narration and style.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta