Bc. Kateřina Hloušková

Master's thesis

Utváření hodnotových orientací jedinců a jejich životní styl v postmoderní společnosti

Shaping of value orientations and the life-style in the postmodern society
Abstract:
Diplomová práce se tematicky zaměřuje na hodnotové orientace a životní styl v postmoderní společnosti. V teoretické části je pozornost věnována vysvětlení hodnot a pojmů, které dotvářejí strukturu hodnot, dále funkcí hodnot, typů hodnot, konceptů empirických šetření, životního stylu, postmoderní společnosti a konzumu. V praktické části je představena analýza a měření hodnotových orientací a životního …more
Abstract:
The thesis is thematically focused on value orientations and lifestyles in postmodern society. The theoretical part focuses on explaining the values and concepts that help to shape the structure of values, as well as function values, types of values, concepts, empirical investigations, lifestyle, consumerism and postmodern society. In the practical part, the analysis and measurement of value orientations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní