Theses 

Utváření hodnotových orientací jedinců a jejich životní styl v postmoderní společnosti – Bc. Kateřina Hloušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Hloušková

Diplomová práce

Utváření hodnotových orientací jedinců a jejich životní styl v postmoderní společnosti

Shaping of value orientations and the life-style in the postmodern society

Anotace: Diplomová práce se tematicky zaměřuje na hodnotové orientace a životní styl v postmoderní společnosti. V teoretické části je pozornost věnována vysvětlení hodnot a pojmů, které dotvářejí strukturu hodnot, dále funkcí hodnot, typů hodnot, konceptů empirických šetření, životního stylu, postmoderní společnosti a konzumu. V praktické části je představena analýza a měření hodnotových orientací a životního stylu v celé Evropě, a následně v zemích střední Evropy. Důraz je kladen na jejich vzájemnou komparaci v souvislosti se sociodemografickými proměnnými a vybranými postojovými otázkami. K naplnění výzkumných cílů práce byla zpracována data European Social Survey 2014.

Abstract: The thesis is thematically focused on value orientations and lifestyles in postmodern society. The theoretical part focuses on explaining the values and concepts that help to shape the structure of values, as well as function values, types of values, concepts, empirical investigations, lifestyle, consumerism and postmodern society. In the practical part, the analysis and measurement of value orientations and lifestyles throughout Europe, and then in Central Europe. Emphasis is placed on the comparison in relation to sociodemographic variables and selected attitudinal questions. To achieve the research goals of the work the data of European Social Survey 2014 is analyzed.

Klíčová slova: hodnotové orientace, Shalom H. Schwartz, postmoderní společnost, konzumní společnost, životní styl, ESS 2014 value orientations, postmodern society, consumerist society, lifestyle, ESS 2014

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz