Theses 

Vedoucí zaměstnanec v pracovním právu – Romana Zadrobílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků

Romana Zadrobílková

Bakalářská práce

Vedoucí zaměstnanec v pracovním právu

Chief employee in labour law

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá úpravou postavení vedoucího zaměstnance a hodnotí fungování této právní úpravy porovnáním s praxí. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž zhodnocení právní úpravy porovnáním s praxí je obsaženo v kapitole páté. Zbývající kapitoly, zabývající se právní úpravou v rovině teoretické, by měly čtenářům pomoci lépe se v úpravě pracovního práva se zaměřením na právní úpravu postavení vedoucího zaměstnance orientovat.

Abstract: This bachelor's thesis deals with the legislation on the status of chief employee and assesses the functioning of such legislation in comparison with practice. The work is divided into six chapters whereas the assessment of the legislation in comparison with practice is included in the fifth chapter. The remaining chapters, dealing with the legislation on the theoretical level, are intended to help readers become more familiar with the labour law legislation focusing on the provisions setting out the position of chief employee.

Klíčová slova: Pracovní právo, zaměstnanec, vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel, odvolání z pracovního místa, příplatek za vedení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22581 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Zadrobílková, Romana. Vedoucí zaměstnanec v pracovním právu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz