Bc. Martina Čavnická

Diplomová práce

Narcismus - komparace teoretických konstruktů s empirickou zkušeností

Narcissism - a Comparison of the Theoretical Framework and the Empirical
Anotace:
Diplomová práce pojednává o narcismu. Porovnávala jsem sebepopis osob s narcistickými rysy s pojetím narcismu u odborníků a autorů v odborné literatuře. Respondenty k rozhovoru jsem vybírala mezi vysokoškolskými studenty na základě vysokého T-skóru na škále narcismu v dotazníku PSSI. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části chronologicky, podle doby působení, popisuji …více
Abstract:
Key words: narcissism, self-image of people with narcissistic trait, conceptions of narcissism in literature and experts from praxis, covert and overt narcissistic tendencies My MA-thesis is dealing with a topic of narcissism. I compare self-image of people with narcissistic traits with conceptions of narcissism from authors and experts from praxis. The interviewed respondents were chosen from university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií