Kateřina Kinská

Bakalářská práce

Analýza mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity

Analysis of mobile applications supporting sports activities
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení mobilních aplikací, které jsou primárně určené ke sportovním aktivitám. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se zabývá seznámením čtenáře s operačním systémem Android a jeho popis. Následuje seznámení s aktuální nabídkou mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity na trhu a následně jejich zařazení do kategorií dle oblasti …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to analyse and evaluate mobile applications, which are primarily intended for sports activities. The work is divided into two parts. The theoretical part of the thesis deals with the introduction of the reader with the Android operating system and its description. The following is an introduction to the current offer of mobile applications supporting sports activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80089