Kateřina Kinská

Bachelor's thesis

Analýza mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity

Analysis of mobile applications supporting sports activities
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení mobilních aplikací, které jsou primárně určené ke sportovním aktivitám. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se zabývá seznámením čtenáře s operačním systémem Android a jeho popis. Následuje seznámení s aktuální nabídkou mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity na trhu a následně jejich zařazení do kategorií dle oblasti …more
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to analyse and evaluate mobile applications, which are primarily intended for sports activities. The work is divided into two parts. The theoretical part of the thesis deals with the introduction of the reader with the Android operating system and its description. The following is an introduction to the current offer of mobile applications supporting sports activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Zuzana Šedivá
  • Reader: Jan Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80089