Bc. Ondřej Procházka

Diplomová práce

Hodnocení vývoje globálních rozdílů socioekonomických indikátorů

Analysis of changes in global inequalities of socioeconomic indicators.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice příjmové nerovnoměrnosti ve světě. Cílem práce je zodpovězení otázky, zda se během posledních čtyřiceti let rozdíly v příjmech zvyšovaly nebo snižovaly. Teoretická část se pokouší shrnout teorie o vývoji globální nerovnoměrnosti a identifikovat nejvýraznější činitele, jenž determinují její úroveň. Dále ve stručnosti představuje několik teoretických …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of income inequality in the world. The main aim of the thesis is to answer whether income inequalities had increasing or decreasing trend during last forty years. The teoretical part of the thesis tries to summarize the most important theories about evolution of global inequality and tries to identify the most significant elements which determinates the level of inequality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj