Theses 

Trendy v oblasti aktivních a inteligentních obalů – Bc. Marta Baková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie

Bc. Marta Baková

Bakalářská práce

Trendy v oblasti aktivních a inteligentních obalů

Trends in smart packaging

Anotace: Cílem této práce bylo shromáždit informace o moderních obalových technologiích. Bakalářská práce popisuje aktivní a inteligentní obaly jako dva hlavní trendy vývoje obalových technologií. Z dostupné literatury byly získávány informace o principech, funkcích a komerčním využití jednotlivých typů obalů. Do bakalářské práce byly zařazeny i komerční názvy výrobků a jejich výrobci. Bakalářská práce je rešeršního typu a je zaměřena na využití aktivních a inteligentních obalů v potravinářském průmyslu.

Abstract: Purpose of this work was collect information about the modern packaging technologies. Bachelor's work describe active and intelligent packaging as two main trends of development of packaging technologies. The information about principles, functions and commercial us age of every type of were collecting from accessible literature. Bachelor's work comprises the commercial names of products and their producers. Bachelor's work is literature search type and it is concentrate on packaging in the food processing industry.

Klíčová slova: obaly, aktivní obaly, inteligentní obaly, systémy aktivních a inteligentních obalů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lenka Otáhalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14731 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Baková, Marta. Trendy v oblasti aktivních a inteligentních obalů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz