Mgr. Terezie Dvořáčková

Diplomová práce

Kontextuální přístupy k interpretaci ve výuce literatury na SŠ

Contextual Approaches to Literary Interpretation in Teaching at High School
Anotace:
Tato diplomová práce využívá román O. Wildea Obraz Doriana Graye jako konkrétní materiál, na něhož aplikuje vybrané literární teorie, roztříděné do tří hlavních interpretačních přístupů. Tímto způsobem práce ilustruje rozmanitost snah literárních teorií dobrat se adekvátní interpretace díla a místo, které v tomto (neúplném) výčtu mají současné, angažované směry. V rámci přístupů orientovaného na autora …více
Abstract:
This thesis uses O. Wilde's novel The Picture of Dorian Gray to apply selected literary theories categorized into three main interpretive approaches. In this way, the thesis illustrates the diverse efforts of literary theories to obtain an adequate interpretation of the work, and the place within (a limited selection of) modern activist movements. Literary positivism and psychoanalytic criticism are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta