Zuzana Stašová

Diplomová práce

Zdravotné poistenie vo vybranej zemi

Zdravotní pojištění ve vybrané zemi
Anotace:
Práce přibližuje činnost zdravotních pojišťoven na Slovensku při zabezpečování zdravotní péče plynoucí z povinného veřejného zdravotního pojištění. Zaměřuje se přitom také na financování zdravotní péče a spravedlivého alokování zdrojů mezi obyvatele. V této souvislosti uvádíme jednak způsob získávaní prostředků do systému zdravotnictví Slovenské republiky, tak i přerozdělování získaných prostředků …více
Abstract:
This thesis offers an insight into activities of health insurance companies in Slovakia regarding care taking resolving from mandatory public health insurance. It furthers describes the financing of healthcare and fair wealth allocation among population. Within this context we are presenting means of acquisition of resources into healthcare system of Slovak republic as well as redistribution of gained …více
Abstract:
Práca približuje činnosť zdravotných poisťovní na Slovensku pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti plynúcej z povinného verejného zdravotného poistenia. Zameriava sa pritom taktiež na financovanie zdravotnej starostlivosti a spravodlivého alokovania zdrojov medzi obyvateľov. V tejto súvislosti uvádzame jednak spôsob získavania prostriedkov do systému zdravotníctva Slovenskej republiky, tak i prerozdeľovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: Alena Maaytová
  • Oponent: Eva Gajdošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75643