Theses 

Železniční doprava jako limit rozvoje území města Česká Třebová – Irena Lešingerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Irena Lešingerová

Bakalářská práce

Železniční doprava jako limit rozvoje území města Česká Třebová

Rail transport as a limit for the development of the city Česká Třebová

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá železniční dopravou, která je důležitou funkční složkou v organismu města. Železniční dopravní infrastruktura je důležitou funkční složkou v organismu města Česká Třebová. Kvalitní železniční infrastruktura má pozitivní vliv na celkovou úroveň města a na kvalitní život obyvatel. Vymezení potenciálu železniční dopravy na příkladu rozvoje města Česká Třebová, kritické zhodnocení jejího historického vývoje, jejich stavebních struktur. Vztah k ostatním funkčním složkám města a definování aktuálních problémů v území města, i vytyčení možného směrování dalšího vývoje, bude součástí závěru.

Abstract: This bachelor thesis deal with the railway transport, which is an important functional component in the cityʹs organism. Railway transport infrastructure is an important functional component of the city Česká Třebová. Quality railway infrastructure has a positive impact on the overall level of the city, and the quality of life of the population. Determining the potential of rail transport on the example of the development of the town of Česká Třebová, the critical assessment of their historical development, their construction structures, the relation to other functional components of the city and the definition of current problems in the cityʹs territory, will be a part of the conclusion and a possible direction of further development.

Klíčová slova: Železniční doprava, nádraží, dopravní infrastruktura, sídelní struktura, osobní přeprava, uzel, průmyslRail transport, station, transport infrastructure, settlement structure, personal transport, transport hub, industry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz