Daniela Hrabětová

Bakalářská práce

Právní aspekty fungování jednotky sboru dobrovolných hasičů

Juridical aspects of running unit of the body staff of self-imposed fire fighters
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížit, porovnat a zhodnotit fungování vybraných jednotek sboru dobrovolných hasičů jak na úrovni obce tak města, dále pak jejich zřizování, financování, odbornou způsobilost členů jednotek, atd. K dosažení cíle v bakalářské práci jsem využila srovnávací metodu a analýzu, kterými jsem dosáhla stanoveného cíle a došla k závěru, že problematika zřizování a fungování jednotek …více
Abstract:
The aim of this thesis is to approach, to compare and evaluate the functioning of selec-ted units of the voluntary fire brigade both at the level of the municipality of the city, then their establishment, financing, competence of the members of the units, etc. To achieve the objectives in the thesis I use a comparative method and the analysis by which I reached this goal and concluded that the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.