Bc. Anastasia Zorina

Diplomová práce

Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu ve společnosti JAST ZLÍN vpo, s.r.o.

Project of the Long-term and Short-term Financial Plan in the Company JAST ZLÍN vpo, s.r.o.
Anotace:
Cílem diplomové práce je sestavit dlouhodobý a krátkodobý finanční plán společnosti JAST ZLÍN vpo, s.r.o. za účelem pomoci společnosti realizovat operativní a strategické cíle a optimalizace rozhodnutí společnosti. Diplomová práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje všechny důležité poznatky týkající se problematiky finančního plánování, jako jsou podstata …více
Abstract:
The aim of the thesis is to build long-term and short-term financial plan for JAST ZLÍN vpo, s.r.o. to help the company to realize operational and strategic objectives and optimization of the company. The thesis consists of two parts, a theoretical and a practical part. The teoretical part summarizes all important information relating to the issue of financial planning, such as the nature and purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní