Bc. Roman Stössel, DiS.

Diplomová práce

Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě

Analysis of the Current Situation in the Field of Radio Frequencies for Mobile Telephone Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě v ČR. V teoretické části jsou popsány technické prostředky, které slouží k zajištění chodu mobilních sítí v ČR. Sem spadá popis vývoje prvních mobilních sítí, systému GSM a UMTS. Praktická část je rozdělena na čtyři části. První část je zaměřena na analýzu současného stavu přidělených frekvencí …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the current state in the field of radio frequencies for mobile telephone networks in the Czech Republic. The theoretical part describes the technical means used to ensure the operation of mobile networks in the Czech Republic. This includes a description of the development of the first mobile networks of GSM and UMTS. The practical part is divided into four parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stössel, Roman. Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma