Bc. Ondřej HLADIŠ

Diplomová práce

Programová knihovna pro podporu RS485 komunikace na vývojovém kitu M68EVB908GB60

Program library for RS485 communication support on M68EVB908GB60 development kit
Anotace:
Obsah práce je věnován především protokolu MODBUS a jeho implementaci na sériové sběrnici RS485. Cílem bylo vytvořit knihovnu v jazyce symbolických adres pro použití protokolu MODBUS ve vývojovém kitu Freescale M68EVB908GB60, ukázkový program a zpracovat výukovou prezentaci o knihovně pro účely výuky v předmětu ?Mikropočítače? na FAI UTB. Dále je také popsáno několik základních průmyslových sériových …více
Abstract:
The content of the thesis is mainly focused on the MODBUS protocol and its implementation on a RS485 serial bus. The aim was to create a library in an assembly language for using the MODBUS protocol in the Freescale M68EVB908GB60 development kit, compile a sample program and make a tutorial presentation about the library to support teaching in the course named ?Microcomputers? at FAI UTB. Several basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Identifikátor: 20793

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADIŠ, Ondřej. Programová knihovna pro podporu RS485 komunikace na vývojovém kitu M68EVB908GB60. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma