Maria Kokoreva

Bakalářská práce

Komparační analýza informací prezentovaných vinařstvími na sociální síti Facebook a webových stránkách

Comparative analysis of information presented by wineries on social network Facebook and websites
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na komparační analýzu a zhodnocení oficiálních webových stránek třiceti vybraných českých a zahraničních vinařství s jejích profily na sociální sítí Facebook se zaměřením na informace, které lze zjistit z pohledu zákazníka, především o produktech a aktualitách. Mezi cíle této práce spadá i zhodnocení použití dalších sociálních síti vybranými vínařství. První část je zaměřená …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on comparative analysis and evaluation of official websites of thirty selected Czech and foreign wineries with its pages on social network Facebook focusing on information that can be found from the customer's point of view, especially about products and news. The objectives of this work also include the evaluation of the use of other social networks by selected wineries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/b94w9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Štěpán Chalupa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví