Bc. Jaromír ŠVASTA

Diplomová práce

Vliv globalizace na složení národních týmů na příkladu účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016

Impact of globalization for national teams on example of participants of an European Football Championship 2016
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na původ hráčů, kteří reprezentovali jednotlivé účastníky Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2016. Vlivem působení globalizace dochází k tomu, že se svět stává menším a propojenějším místem. Pozornost tak bude věnována právě tomuto fenoménu a rovněž tomu, jak působí na lidi a na utváření jejich identit. Otázka národní identity se dostává do popředí právě ve spojitosti …více
Abstract:
The master thesis deals with origins of players, who represented particular participants of UEFA European Championship in 2016. Due to the effect of globalization, the world becomes smaller and more connected place. Our attention will be aimed at this phenomenon and the way how it affects people and their identities. The issue of national identity is acquiring more attention, especially in connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVASTA, Jaromír. Vliv globalizace na složení národních týmů na příkladu účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie