Bc. Sára KRATOCHVILOVÁ

Diplomová práce

Vliv terapie rázovou vlnou na zatížení chodidla u pacientů s patní ostruhou

The effect of the shock wave therapy on the foot load in patients with heel spur
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou patní ostruhy a jejím klinickým dopadem na tlakové zatížení chodidla. V této práci je pro ošetření patní ostruhy využita terapie rázovou vlnou. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má terapie rázovou vlnou na tlakové zatížení chodidla v průběhu bipedálního stoje a stojné fáze chůze. Studie se zúčastnilo 12 pacientek (věk 48,3 ? 23,7 let; hmotnost 89,6 ? 39,4 kg …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the heel spur and its clinical impact on the compressive load of the foot. In this thesis, shock wave therapy is used for the treatment of heel spurs. The aim of this thesis was to investigate the effect of shock wave therapy on the compressive loading of the foot during the bipedal standing and stance phase of gait. Twelve patients (age 48.3 ? 23.7 years; weight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Honzíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVILOVÁ, Sára. Vliv terapie rázovou vlnou na zatížení chodidla u pacientů s patní ostruhou. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzioterapie / Aplikovaná fyzioterapie