Bc. Kateřina Vetchá

Bakalářská práce

Vstup do eurozony a střední podnik v ČR: pro a proti

Accession to the Eurozone and Medium - sized Enterprise in the Czech Republic: for and against
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce „Vstup do eurozóny a střední podnik v ČR: pro a proti“ je rozdělena do dvou částí – teoretické a aplikační. Teoretická část pojednává o problematice vstupu ČR do mechanismu směnných kurzů ERM II, převzetí eura a souboru aspektů, které ovlivňují přijetí eura, zejména maastrichtská konvergenční kritéria a míře jejich plnění. Dále následuje strategie ČR při vstupu do mechanismu …více
Abstract:
Abstrakt Bakalářská práce „Vstup do eurozóny a střední podnik v ČR: pro a proti“ je rozdělena do dvou částí – teoretické a aplikační. Teoretická část pojednává o problematice vstupu ČR do mechanismu směnných kurzů ERM II, převzetí eura a souboru aspektů, které ovlivňují přijetí eura, zejména maastrichtská konvergenční kritéria a míře jejich plnění. Dále následuje strategie ČR při vstupu do mechanismu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní