Bc. Jaroslava Žaludová

Bakalářská práce

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací

The importance of social support provided to single mothers in the context of coping with their life situation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem zvládání životních situací u matek samoživitelek, které žijí s dětmi bez partnera a musí si v rozličných životních situacích poradit samy. V jejich životech zastávají často zásadní úlohu lidé, kteří těmto ženám pomáhají a tvoří jejich sociální oporu. Obsah práce je rozdělen na dvě části. V první části jsou teoreticky ukotveny témata a termíny pro následující výzkumnou …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis focuses on how single-mothers who live with their children without a partner cope with their life situation, on how they manage to deal with varied daily worries (problems) on their own. A crucial role in those women’s lives is played by people who help them, providing them thus social support. The thesis is divided into two parts. The first part includes theoretical specification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta