Theses 

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací – Bc. Jaroslava Žaludová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Žaludová

Bakalářská práce

Význam sociální opory u matek samoživitelek v kontextu zvládání životních situací

The importance of social support provided to single mothers in the context of coping with their life situation

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem zvládání životních situací u matek samoživitelek, které žijí s dětmi bez partnera a musí si v rozličných životních situacích poradit samy. V jejich životech zastávají často zásadní úlohu lidé, kteří těmto ženám pomáhají a tvoří jejich sociální oporu. Obsah práce je rozdělen na dvě části. V první části jsou teoreticky ukotveny témata a termíny pro následující výzkumnou část bakalářské práce. Výzkum se zaměřuje na analýzu a syntézu sociální opory v životě dvou matek samoživitelek.

Abstract: The Bachelor’s thesis focuses on how single-mothers who live with their children without a partner cope with their life situation, on how they manage to deal with varied daily worries (problems) on their own. A crucial role in those women’s lives is played by people who help them, providing them thus social support. The thesis is divided into two parts. The first part includes theoretical specification of the topic and terminology for the subsequent research part of the work. The research focuses on analysis and synthesis of social support in life of two single-mothers.

Klíčová slova: sociální opora, matka samoživitelka, životní situace, zvládání, neúplná rodina, péče o dítě, pomoc, narativní analýza, narativní rozhovor, narátor, vypravěč, social support, single mother, life situation, coping with something, single-parent family, child care, help, narrative analysis, narrative interview, the narrator

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:39, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz