Bc. David Krupp

Diplomová práce

Domáci násili v mezigeneračním kontextu

Domestic Violence in Intergenerational Context
Anotace:
Diplomová práce „Domácí násilí v mezigeneračním kontextu“ pojednává o problematice domácího násilí páchaného zejména dospělými dětmi vůči svým stárnoucím rodičům. Teoretická část práce je věnována charakteristice domácího násilí, jejich aktérům a vývojovým kritériím pozdní dospělosti a stáří. Dále pojednává o legislativním rámci v oblasti domácího násilí v ČR, možnostech práce s ohroženými osobami …více
Abstract:
Diploma thesis „Domestic Violence in Intergenerational Context “ deals with the issue of domestic violence, particularly adult children towards their aging parents. The theoretical part is devoted to the characteristics of domestic violence, their actors and developmental criteria for late adulthood and old age. It also deals with the legislative framework in the field of domestic violence in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta