Bc. Matyáš Pinkas

Bakalářská práce

Studium molekulárních struktur metodami moderní elektronové mikroskopie

Studies of molecular structures using modern methods in electron microscopy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium struktury transkripčního elongačního faktoru Spt6 pomocí transmisního elektronového mikroskopu s fázovou destičkou. Pro správnou funkci proteinu Spt6 je kritická interakce jeho SH2 domény s RNA polymerázou II. Cílem této práce je zisk struktury Spt6 a jeho komplexu s částí RNAPII, která patří mezi kandidáty na přirozený ligand Spt6. K tomu lze využít právě …více
Abstract:
This thesis studies the structure of transcription elongation factor Spt6, using a transmission electron microscope equipped with the Volta phase plate. The correct function of Spt6 is determined by an interaction of its SH2 domain with RNA polymerase II. The aim of this thesis is to resolve structures of Spt6 protein and its complex with a part of RNAPII that figures in a list of Spt6 potential natural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.
  • Oponent: Ing. Tibor Füzik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta