Bc. Jan Hudec

Master's thesis

Využití a výuka programovacích jazyků CNC strojů v regionu Vysočina

The use and teaching of programming languages of CNC machines in the Highlands region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím a výukou programování CNC strojů. První část práce obsahuje souhrn nejpoužívanějších programovacích jazyků CNC strojů. Druhá část se věnuje výuce oboru Mechanik seřizovač, který se po vystudování tohoto programu věnuje programování těchto CNC strojů. Třetí, výzkumná, část závěrečné práce se věnuje výzkumu četnosti řídících systému ve strojírenských firmách v …more
Abstract:
This thesis deals with the use and teaching programming of CNC machines. The first part contains a summary of the most widely used programming languages CNC machines. The second part is dedicated to teaching to teaching the art Mechanic fitter, who after graduating from these dedicated programming CNC machines. Third, research, part of the thesis is devoted to research the frequency control systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta