Bc. Jan Hudec

Master's thesis

Využití a výuka programovacích jazyků CNC strojů v regionu Vysočina

The use and teaching of programming languages of CNC machines in the Highlands region
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá využitím a výukou programování CNC strojů. První část práce obsahuje souhrn nejpoužívanějších programovacích jazyků CNC strojů. Druhá část se věnuje výuce oboru Mechanik seřizovač, který se po vystudování tohoto programu věnuje programování těchto CNC strojů. Třetí, výzkumná, část závěrečné práce se věnuje výzkumu četnosti řídících systému ve strojírenských firmách v …viac
Abstract:
This thesis deals with the use and teaching programming of CNC machines. The first part contains a summary of the most widely used programming languages CNC machines. The second part is dedicated to teaching to teaching the art Mechanic fitter, who after graduating from these dedicated programming CNC machines. Third, research, part of the thesis is devoted to research the frequency control systems …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedúci: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta