Daniela JANEČKOVÁ

Diplomová práce

Die Widerspiegelung politischer Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Helden wie wir" von Thomas Brussig / Odraz politických změn v německy psané literatuře na příkladu románu Thomase Brussiga "Helden wie wir"

The scheme of the political changes in the German-language literature Thomas Brussig - "Helden wie wir"
Abstract:
The thesis deals with depiction of the political changes of 1989 in German literature; particularly in ?Helden Wie Wir? (Heroes Like Us) by Thomas Brussig. The theoretical part of the thesis focuses on the definition of terms associated with the Thomas Brussig novel, includes an outline of the period around 1989 and deals also with other authors within the same literary theme. The practical part of …více
Abstract:
Práce se zabývá zobrazením politických změn roku 1989 v německé literatuře, konkrétně v díle Thomase Brussiga ?Helden wie wir?. Práce je zaměřena na vymezení pojmů spojených s románem Thomase Brussiga a je věnována analýze díla ?Helden wie wir?, kde je dokázáno, že toto dílo tematizuje politické změny.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ, Daniela. Die Widerspiegelung politischer Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Helden wie wir" von Thomas Brussig / Odraz politických změn v německy psané literatuře na příkladu románu Thomase Brussiga "Helden wie wir". Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.