Bc. Václav Prak

Diplomová práce

Měřitelnost soft power na příkladu Brazílie

Measurability of soft power: example of Brazil
Anotace:
Tato práce má po teoretické stránce za úkol s pomocí konceptu Josepha Nyeho zkvalitnit možnosti výzkumu v rámci měření soft power potenciálu států. V rámci analytické části výzkumu bude zkoumán soft power potenciál Brazílie v posledních pěti letech. Bude prověřeno, jestli podle kvantifikovaných a kvalitativních parametrů tento potenciál Brazílie roste, jak to nejrůznější analýzy v poslední době naznačují …více
Abstract:
The aim of this thesis is to improve the measuring of soft power state’s potential with the use of Joseph Nye’s concept. The analytical part investigates soft power potential of Brazil over the period of the last five years. It examines whether the quantitive and qualitative parameters of Brazilian potential have been growing just as various analysis have recently suggested.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma