Mgr. Dominika Hroššová, Ph.D.

Disertační práce

Mechanisms of RNA quality control in the nucleus

Mechanisms of RNA quality control in the nucleus
Anotace:
V předkládané práci sleduji několik aspektů kontroly kvality RNA v kvasinkách a v savčích buňkách. První část dizertace se zabývá mechanizmy fungujícími v jádře kvasinky Saccharomyces cerevisiae, zejména proteinovými komplexy, které se účastní terminace transkripce a zpracování nekódujících RNA pomocí RNA polymerázy II. Charakterizuji RNA-vazebné vlastnosti komplexu NNS (Nrd1, Nab3 a Sen1) a molekulové …více
Abstract:
In this thesis I am providing an insight into several aspects of RNA quality control in yeast and in mammalian cells. The first part of the dissertation concerns mechanisms operating in the nucleus of budding yeast Saccharomyces cerevisiae, in particular protein complexes acting during transcription termination and processing of noncoding RNAs by RNA polymerase II. I was involved in the characterization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 3. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Renée Schroeder, doc. Mgr. David Staněk, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta